Importen din, hvordan registrere den i f.eks NRR

 

Huskeliste for omregistrering av Import

Når importen din er kommet hjem og du skal omregistrere den til en NRR registrert katt er det en del som lurer på hva de skal sende med av dokumentasjon og hvor den dokumentasjonen skal sendes. Alle papirer sendes inn til NRR VIA klubben din enten på mail eller i brevform.

Huskelisten er slik:

Dette starter du med, ta kopi av alle sider i passet som det er skrevet inn noe på, husk at passnr nederst i passet må komme med på bildene du tar.

Ta kopi av transfer/0verdragelse eller kontrakt som viser eierskifte fra oppdretter/selger av katten til deg som ny eier. Kontrakten må være signert av dere  begge.

Ta kopi av alle tester som er gjort.

Ta kopi av stamtavlen. Velger du å sende alt pr vanlig post legg ved orginaltavlen, den får du i retur fra NRR sammen med din nye NRR stamtavle. Om du velger å sende alt digitalt, altså via mail til sekretær i klubben, sender du inn orginalstamtavlen direkte til NRR men KUN etter at du har fått saksnummeret fra sekretær som må legges ved. Dette er viktig !! Saknr får du når hun/han har mottat kopi av alle papirer nevnt over og fått laget sak som da sekretær sender inn til NRR.

Print ut dokumentet OMREGISTRERING FRA ANNET FORBUND som du laster ned fra www.nrr.no , ( gå til skjema,) fyll den ut og ta kopi som sendes sammen d alle andre papirer , samt KVITTERING på omregistreringen.

6.   Send alt til din klubbs sekretær eller den personen som har ansvaret for å sende saker inn til NRR.til NRR er Pancoveien 22 a , 1624 Gressvik

Pris på omregistrering pr d.d er 400,-

Alle avgifter skal betales til NRRs konto: 1638 05 23632 Husk å merke hva betalingen gjelder:                 

For eksempel: “Stamnavn –ditt navn-  din klubb” eller “Stamtavler – antall- ditt navn”

 

 

1.   

3.   

4.   

6.  

7.